5. Voedselverspilling verminderen

12 - Responsible consumption and production

12 - Responsible consumption and production

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Vervuilende energiebronnen
Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020.

We moeten zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – minder vaak vervuild en verspild wordt.

Voedselproductie
Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben.

Groene levensstijl
Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

13 - Climate action

13 - Climate action

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 

Extreme omstandigheden
Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Dit zorgt ervoor dat het Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

Onder de twee graden
In december werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Een derde van het voedsel dat er op de wereld wordt geproduceerd gaat verloren. Voedselverspilling is daarmee verantwoordelijk voor 8% van de totale uitstoot van broeikasgassen dat wordt veroorzaakt door mensen. Voedselverspilling verminderen is daarmee een van de effectiefste manieren om de uitstoot van door mensen veroorzaakte broeikasgassen te verminderen.

Een groot deel van deze verspilling wordt veroorzaakt door misoogst of mismatch waardoor de oogst doorgedraaid wordt maar wel haar negatieve footprint heeft achtergelaten. Ook een groot deel wordt veroorzaakt door problemen met transport of verpakking of gewoon door het te makkelijk weggooien van eten.

Een methode om de voedselverspilling te verminderen is om ingrediënten te gebruiken in recepturen die de houdbaarheid verbeteren zodat er minder voedsel weggegooid hoeft te worden. Slimme verpakkingssystemen kunnen hier ook aan bijdragen.
Een andere methode om de voedselverspilling te verminderen is om waardevolle ingrediënten en producten te creëren uit die afvallen. Bijvoorbeeld eiwitrijke voedingsingrediënten uit vis-bijproducten of vezelrijke ingrediënten uit landbouw-bijproducten of ingrediënten uit fruit- en groente bijproducten (SDG 12).

''Waste isn't waste, until we waste it''.