Onze missie

Greenfoodfinder wil de productie en de verkoop van groene voedingsmiddelen bevorderen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamere samenleving.
 

Hoe?

Dit willen wij bereiken door enerzijds groene ingrediënten en producten te verkopen aan B2B Food bedrijven via de Greenfoodfinder marktplaats en anderzijds door het assortiment van industriële productiebedrijven te vergroenen door het doen van een nulmeting gevolgd door een vergroeningsadvies.

Waar wij in geloven!

Wij zijn er van overtuigd dat de voedingsmarkt toe is aan een vergroeningsslag, dus waarom niet een handje helpen?
Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt in de markt dat de vraag naar vergroening alsmaar bepalender werd maar dat de oplossingen niet altijd voor de hand lagen.
Daarom het idee om Greenfoodfinder te starten, een groene ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod voor groene voeding bij elkaar komen om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming.

Wat is groen?

Wij hebben ‘groen’ gedefinieerd middels 8 kenmerken, gedreven door megatrends en door 8 van de 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
SDGs zijn duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn afgesproken door 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.
Deze 8 groene kenmerken zijn de groene draad van ons platform. Alle ingrediënten en producten welke te vinden zijn op ons platform voldoen in ieder geval aan 2 van die 8 beschreven groene kenmerken en dragen dus bij aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen.
Daarnaast zijn dit de kenmerken waarop wij bedrijven kunnen helpen om te vergroenen.

Hoe dragen wij zelf bij?

Wij vinden het als bedrijf erg belangrijk om zelf ook een directe bijdrage te leveren aan een betere wereld. Wij, als Greenfoodinder doneren daarom 10% van onze jaarlijkse winst aan de hieronder (door eigen personeel) genoemde doelen.

Internationaal maatschappelijk doel:

  • UPF: Greenfoodfinder is Platina partner van United Packaging Forest. Een organisatie die zich inzet voor het (her)planten van bomen ter compensatie van de CO2 uitstoot van de hele productieketen. Jaarlijks gaan er meer dan 10 miljard bomen verloren. Door de aanplanting van bomen compenseren we gezamenlijk de CO2 uitstoot van de hele productieketen.

Als startende onderneming is voorlopig nog gekozen om alleen UPF als internationaal doel te steunen. Wanneer wij daadwerkelijk winst zullen maken zullen wij ons ook gaan richten op de volgende doelen:

  • The Great Green Wall (SDGs 1, 2, 3, 8, 13 en 15)
  • UNGEI: United Nations Girl Education Initiative (SDGs 3, 4, 5, 11, 13 en 15)
  • Maatschappelijk doel, gekozen door eigen personeel